นโยบายความเป็นส่วนตัว


นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

niltara.com ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การควบคุมการใช้ข้อมูล รวมถึงการเก็บข้อมูลการเข้าสู่เว็บไซต์ในรูปแบบคุกกี้ จึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้งาน รวมถึงการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ ซึ่งผู้ใช้สามารถเพิกถอนการให้คำยินยอมการเก็บคุกกี้ได้ทุกเมื่อเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้เอง


คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์หรือผู้ให้บริการมีการส่งไปจัดเก็บในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ (ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ใช้ก่อน) ซึ่งช่วยให้ระบบของเว็บไซต์หรือผู้ให้บริการรู้จักเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ และสามารถจดจำ ข้อมูลบางอย่าง รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ อย่างไรก็ตามรหัสในไฟล์คุกกี้จะทำให้เว็บไซต์รู้เพียงว่า ท่านเป็นผู้ใช้โดยเฉพาะ แต่จะไม่สามารถระบุชื่อหรือที่อยู่หรือข้อมูลอื่นของท่านได้เว้นแต่ท่านจะได้ให้ไว้


เราใช้คุกกี้อย่างไร

เราจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ จากผู้ใช้ทุกรายการผ่านคุกกี้ และจะใช้คุกกี้เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงการให้บริการของเรา รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้บริการของท่านให้สามารถ สร้างประสบการณ์ และความพึงพอใจตลอดการใช้บริการของเรา การทำงานของคุกกี้ช่วยให้เรารวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านโดยอัตโนมัติดังต่อไปนี้

 • จดจำกิจกรรมท่านบนหน้าเว็บไซด์ของเรา และจดจำสิ่งที่ท่านตั้งค่าไว้ก่อนหน้า
 • เก็บข้อมูลเกี่ยวกับหน้าเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม เนื้อหาที่ท่านดู ลิงก์ที่กด และข้อมูลเบราว์เซอร์ ไอพีแอดเดรส ตลอดจนโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่ใช้ในการเข้าสู่เว็บไซต์
 • วันที่และเวลาที่ท่านใช้งานเว็บไซต์ ระยะเวลาที่ท่านอยู่บนเว็บไซต์ของเรา
 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา และหน้าเว็บที่ท่านเข้าเยี่ยมชม และนำท่านออกจากเว็บไซต์ของเรา


การจัดการคุกกี้

ท่านสามารถจัดการคุกกี้บนเว็บไซต์ผ่านการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานได้ โดยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า การยอมรับ ปฏิเสธ หรือลบคุกกี้ ซึ่งหากท่านเลือกจะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่า ท่านอาจจะพบว่าระบบการให้บริการของเราอาจไม่สามารถให้บริการได้เต็มประสิทธิภาพ การตั้งค่าบนเบราว์เซอร์แต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกัน ดังนั้นหากท่านต้องการจัดการคุกกี้ ควรเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าบนบราวเซอร์ที่ตามใช้งานอยู่ ตามรายละเอียด ดังนี้

 • Chrome
 • Chrome for Android
 • Chrome for iOS
 • Firefox
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Safari
 • Safari for iOS


การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

niltara.com สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือยกเลิกนโยบายการใช้คุกกี้นี้ ข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและอ่านทบทวนนโยบายการใช้คุกกี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้แน่ใจว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว


การเก็บรักษาข้อมูล

เราจะไม่จัดเก็บข้อมูล หรือข้อความใด ๆ เพราะท่านไม่จำเป็นต้องทำการเข้าสู่ระบบเพื่อเข้าใช้งาน เพียงแค่เปิดเว็บไซต์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถท่องเว็บไซต์ niltara.com ได้อย่างอิสระ ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานที่ได้เขียนไว้ (อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่นี่) โปรดมั่นใจในความปลอดภัยของข้อมูลและการใช้งานบริการกับ niltara.com


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบหรือได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า เว้นแต่เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เป็นการลิดรอนสิทธิ์ของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะไม่สามารถทำได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านก่อน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของเรา ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบและอ่านทบทวนประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว เนื่องจากการใช้งานเว็บไซต์ถือเป็นการตกลงในการปฏิบัติตามและผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ได้ทำการเปลี่ยนแปลง


Niltara Teams