สัญญาใจ


        ผลงานที่ผู้เขียนได้สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความมานะอุตสาหะ ถือเป็นลิขสิทธิ์ ห้ามคัดลอกเนื้อหา รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง คลิปวิดีทัศน์ หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

        เนื้อหาของนิยายแต่ละเรื่องนั้น ผู้เขียนจะทำการติดแท็กเรทอายุให้ และขอทำสัญญาใจกับผู้อ่าน โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน ไม่พาดพิงถึงบุคคลใด เพราะเนื้อเรื่อง ชื่อตัวละคร สถานที่ ฯลฯ ทุกอย่างล้วนแล้วแต่สมมติจากจินตนาการของผู้เขียนทั้งสิ้น

        หากต้องการแสดงความคิดเห็น โปรดใช้ถ้อยคำที่สุภาพ ไม่เบียดเบียนให้ร้ายผู้อื่นหรือตัวละคร โดยใช้ถ้อยคำที่หยาบคายจนเกินความเหมาะสม เพราะที่นี่ทุกคนจะได้อ่าน นิยายยูริ ฟรี ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ดังนั้นโปรดอ่านเพื่อความบันเทิง เคารพกฎกติกา และเคารพซึ่งกันและกันนะคะ