ข้อตกลงและเงื่อนไข


การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะในส่วนใดภายใต้เว็บไซต์ niltara.com หมายความว่า ผู้ใช้ได้ยินยอมปฏิบัติตามในข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้แล้ว ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

        1. ผลงานทุกชิ้นที่เกิดจากการสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความมานะอุตสาหะ ไม่ว่าจะเป็นนิยาย เรื่องสั้น บทความ ฯลฯ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้เขียน "นิลธารา" แต่เพียงผู้เดียว ห้ามคัดลอกเนื้อหา รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง คลิปวิดีทัศน์ หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการใดก่อนได้รับอนุญาต 

        2. เว็บไซต์นี้สร้างขึ้นเพื่อเก็บเป็นคลังเรื่องราวและแบ่งปันนิยาย เรื่องสั้น โดยนักเขียน นิลธาราเท่านั้น ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าอ่านเรื่องราวต่าง ๆ ในเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ว่า ท่านมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนนักเขียนด้วยความสิเน่หาและความสมัครใจของท่านเอง ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาขึ้นไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบปัญหาที่เกิดขึ้นทุกกรณี เพราะถือว่าทุกกระบวนการของท่าน ผ่านการพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้ว

        3. การใช้งานเว็บไซต์ niltara.com ต้องไม่ใช้เพื่อเป็นการทำลายชื่อเสียง หรือเป็นการหมิ่นประมาทต่อผู้เขียนและทีมพัฒนาระบบ

        4. ห้ามทำการเผยแพร่ หรืออัปโหลดข้อมูลที่เป็นอันตราย ข้อมูลอันเป็นการหลอกลวง รวมถึงข้อมูลที่เป็นก่อให้ไวรัส ที่นำมาสู่ความเสียหายต่อเว็บไซต์ niltara.com

        5. ห้ามแสดงความคิดเห็นในแง่มุมที่ก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท การเข้าใจผิด การเสียดสีบุคคลที่มีตัวตนจริง ความคิดเห็นที่มีถ้อยคำหยาบคาย หรือข้อความที่มีจุดประสงค์ในการทำลายให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ซึ่งหากพบเห็น จะทำการลบในทันทีโดยไม่มีการตักเตือน หรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

        6. ห้ามนำส่วนใด ๆ ในเว็บไซต์ไปสร้างสรรค์เป็นผลงานของตนเองเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการละเมิดกฎหมายหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ก็ตาม เว็บไซต์ niltara.com จะดำเนินคดีตามกฎหมาย